Linh mục Phê – rô Đậu Quang Lĩnh là một nhà yêu nước có danh tiếng của Giáo hội Công giáo Việt Nam
Cha sinh năm 1870, tại làng Yên Phú – Tổng Việt Yên – Phủ Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh (Yên Phú nay là một giáo họ thuộc giáo xứ Thọ Ninh – Liên Minh – Đức Thọ - Hà Tĩnh).
Khi còn học ở Tiểu Chủng Viện, cha đã nổi tiếng thông minh, giỏi tiếng Pháp, tiếng La tinh và Hán văn, lại có năng khiếu về sáng tác nhạc.
Năm 1891 sau khi tốt nghiệp tại Tiểu Chủng Viện ngài được bổ nhiệm giáo sư va lưu nhiệm tại Tiểu Chủng Viện.
Năm 1898, thầy Lĩnh học tại Đại Chủng Viện xã Đoài. Năm 1903 được phong làm linh mục lúc 33 tuổi, đồng thời giữ chức Thư ký Tòa Giám mục. Do vậy, cha Đậu Quang Lĩnh là nhân vật quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Tòa Giám mục mà trước đó chỉ có linh mục người Pháp mới được bổ dụng.
Thời gian đảm trách tại Tòa Giám mục, cha Đậu Quang Lĩnh đã được đọc nhiều sách báo tiến bộ về cuộc duy tân ở Trung Quốc của những nhà cách mạng lớn đương thời như Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu,… Tác động đó đã giúp cha Đậu Quang Lĩnh và các linh mục cùng chí hướng tự nguyện tham gia phong trào Đông Du, tiếp đó là phong trào Duy Tân do cụ Phan Bội Châu và nhiều chí sĩ yêu nước tổ chức và lãnh đạo.
Với sự giúp đỡ của Phan Bội Châu và những nhà Duy Tân khác, năm 1904, sau khi Duy Tân hội ra đời, “Duy Tân giáo đồ hội Nghệ Tĩnh” được thành lập. Cha Đậu Quang Lĩnh cùng các linh mục yêu nước khác đã gia nhập tổ chức này ngay từ những ngày đầu, trong đó cha Đậu Quang Lĩnh là nhân vật chủ chốt.
Bằng những hoạt động yêu nước trong phong trào Đông Du (du học ở Nhật Bản) và Duy Tân (cải cách xã hội), bọn cầm quyền thực dân Pháp đã bắt cha Đậu Quang Lĩnh cùng hai đồng chí của cha là linh mục Nguyễn Văn Tường và linh mục Nguyễn Thần Đồng vào tháng 6/1909.
Con đường lao tù, khổ ải của cha và các đồng chí bắt đầu từ đó, nhưng trước vành móng ngựa của tòa án thực dân Pháp, Đậu Quang Lĩnh và hai đồng chí của cha đã nêu cao tấm gương trinh liệt bất khất.
Bất lực và tức tối, bọn cầm quyền Pháp đã đày ải cha qua bốn nhà giam rùng rợn: Nhà lao Vinh; nhà lao Thừa Phủ Huế; Khám lớn Sài Gòn và cuối cùng là địa ngục Côn Đảo với thời gian 10 năm tại tù. Bắt bớ, tra tấn, dụ dỗ, mua chuộc không thành…. bọn cầm quyền Pháp đã không thể làm lung lạc được tinh thần yêu nước của cha. Cuối cùng năm 1918, cha Đậu Quang Lĩnh đã trở về với chiến thắng của chính nghĩa.
Sau khi ra tù, cha được Giáo hội bổ nhiệm lại làm linh mục, đảm trách Chánh xứ Cái Mơn thuộc xã Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre. Sau đó cha lên giữ chức Quản hạt Cái Mơn từ 1938 -1941. Tại đây, cha đã dựng được hai nhà thờ cho hai họ đạo lẻ và một dãy nhà lớn cho các nữ tu sĩ.
Linh mục Đậu Quang Lĩnh qua đời ngày 16/1/1941 tại Cái Mơn, thọ 71 tuổi. Mộ chí của cha được yên vị tại đó.
Cuộc đời và sự nghiệp yêu nước, kính chúa của linh mục Đậu Quang Lĩnh là một tấm gương rất mực trong sáng, cao thượng… mãi mãi được ngưỡng mộ và tôn vinh trong lòng giáo dân và nhân dân Việt Nam.
Tên của cha đã trở thành một biểu tượng sáng chói và là niềm vinh dự, tự hào của trường. Toàn thể cán bộ - giáo viên và học sinh mọi thế hệ quyết noi gương sáng của cha, thực hiện tốt trọng trách “Dạy tốt - học tốt”, góp phần xây dựng quê hương đất nước.