Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đậu Quang Lĩnh

Xã Đức Long - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh