Sáng nay, ngày mồng 05/10/ 2014, Chi đoàn, Liên đội trường THCS Đậu Quang Lĩnh phối hợp với Đoàn Công ty Đường sắt Nghệ Tĩnh, Chi đoàn cung ...